За цим договором

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВЕНТІМ» (ідентифікаційний код: 40736391, місцезнаходження: 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16А, адреса електронної пошти: ak@eventeam.com.ua), в особі директора КОНДРАЦЬКОЇ АНАСТАСІЇ СТАНІСЛАВІВНИ, яка діє на підставі Статуту, (надалі - Продавець), з однієї Сторони,
і будь-яка інша особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти, (надалі – Покупець), з іншої Сторони, надалі спільно іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона,
уклали цей Договір публічної оферти (надалі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, інформація про які розміщена у відповідних розділах Веб-сайту https://shdm.events, на умовах, що вказані нижче:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді цього Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://shdm.events у відповідному розділі кнопки «РЕЄСТРАЦІЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору, які вказані нижче.
1.2. Договір є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та отримання товару від Продавця, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «РЕЄСТРАЦІЯ», заповнення реєстраційної форми та натискання на кнопку «НАДІСЛАТИ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті і застосування якого є обов'язковим для Продавця, містить пропозицію Продавця про придбання Товарів, інформація про які розміщена на Веб-сайті https://shdm.events, спрямований невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
2.2. «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товарів, інформація про які розміщена на Веб-сайті https://shdm.events шляхом заповнення форми реєстрації і відправки Замовлення Продавцю.
2.3. «Товар» - об'єкт інтелектуальної власності (Відеозапис, Семінар і т.п.), квиток, який дає право брати участь онлайн (підключення до перегляду через засоби зв'язку і інтернет-мережу по веб-посиланню, яке надає Продавець) або офлайн (фізична присутність Покупця) в навчальних або інформаційних заходах, організатором або замовником організації яких є Продавець, та про придбання яких на Веб-сайті https://shdm.events розміщено пропозицію Продавця.
2.4. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://shdm.events і мають намір придбати той чи інший Товар.
2.5. «Продавець» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВЕНТІМ», яке є власником та розповсюджувачем Товару і за допомогою Веб-сайту https://shdm.events має намір його продати.
2.6. «Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://shdm.events заявка (реєстрація) Покупця на купівлю Товарів, направлена Продавцю.
2.7. «Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.
2.8. «Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини продавця, Після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://shdm.events , а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:
4.1.1. виконувати умови цього Договору;
4.1.2. виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
4.1.3. передати Покупцю Товар відповідно до обраного способу на відповідній сторінці Веб-сайту 009FE2оформленого замовлення і умов цього Договору;
4.1.4. перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його відправки Покупцеві;
4.1.5. повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.
4.2. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:
5.1.1. своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
5.1.2. ознайомитися з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті https://shdm.events ;
5.1.3. при отриманні Товару переконатися про його відповідність замовленню. В разі невідповідності Товару - повідомити Продавцю на електронну пошту, з якої був відправлений Товар, та за контактними номерами та іншими реквізитами, що розміщені на сайті https://shdm.events.
5.2. Покупець має право:
5.2.1. оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://shdm.events;
5.2.2. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
5.2.3. на інформування про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://shdm.events шляхом заповнення реєстраційної форми та натискання кнопки «НАДІСЛАТИ», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту. https://shdm.events .
6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлене у вихідний або святковий день, термін формування починається в перший робочий день після вихідного дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://shdm.events. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, на які Покупцем заповнено форму реєстрації.
7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.
7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
7.3.1. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).
7.3.2. Кредитною карткою наступного типу:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Mastercard Electronic
  • Maestro
7.3.3. будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. Натискання на сторінці Веб-сайту https://shdm.events у відповідному розділі реєстраційної форми кнопки «НАДІСЛАТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.
У разі наявності додаткових витрат по відправленню Товару, такі витрати несе Покупець.

7.4. Окремі Товари можуть бути отримані Покупцем безкоштовно, про що зазначається на Веб-сайті https://shdm.events.
7.5. Продавець залишає за собою право встановлювати певні знижки та акційні пропозиції на Товар, застосування яких відбувається шляхом введення відповідного промо-коду при реєстрації заявки на отримання Товару.
7.6. Датою оплати Товару є дата отримання грошових коштів на рахунок Продавця.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Покупець отримує Товар на електронну пошту, яку вказує при оформленні замовлення на Веб-сайті https://shdm.events у строки, які вказані на Веб-сайті для проведення відповідних заходів після оплати Товару. Покупцю направляється веб-посилання, за яким можливий доступ до Товару (запису або прямої трансляції), або квиток, який дає право на участь в офлайн-заході.
8.2. У разі відсутності у Покупця претензій до якості Товару протягом 3 робочих днів з моменту його отримання на електронну пошту, вважається, що Продавець поставив Товар належного якості та кількості.
8.3. В разі, якщо Покупець неправильно вказав електронну адресу доставки в заявці або відмовився від отримання Товару незалежно від причин до моменту відправки такого Товару на електронну пошту Покупця, зазначену в заявці, але не пізніше, ніж за добу до початку проведення заходу, Товар повертається Продавцю. Повернення Покупцю грошей за Товар здійснюється на підставі його листа, відправленого на електронну пошту: https://shdm.events із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті кошти. Повернення коштів (за вирахуванням податків та зборів) у такому випадку відбувається протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання оригіналу заявки на повернення коштів.
Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.
9.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання.
9.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до українського матеріального і процесуального права.
9.4. Продавець не несе відповідальності в разі відвідування офлайн-заходу по квитку Покупця третіми особами внаслідок недотримання останнім обов'язків по дотриманню схоронності доступу до електронного квитка. Сторони погоджуються, що перший пред'явник Квитка на захід є його власником і покупець не має права пред'являти претензій у разі, коли за його квитком був здійснений вхід на захід третьою особою.
9.5. Покупець визнає і погоджується, що продавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв, що сталися в роботі телекомунікаційних і енергетичних мереж, дії шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу Програмного забезпечення та/або апаратного комплексу Продавця або Покупця.


10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
10.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.
10.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
Незважаючи на наявність форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.


11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення Продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.).
11.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://shdm.events (Заповнення реєстраційної заявки) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність Веб-сайту https://shdm.events.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти Покупцеві листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну адресу Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
11.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій особі (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
11.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.
11.5. Обробка і використання персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України (в тому числі, але не виключно у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р). Покупець дає Продавцю безстрокове, безвідкличне і безкоштовне право на обробку та використання його персональних даних у зв'язку з реалізацією цього Договору.
11.6. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.
11.7. Додатково питання обробки персональних даних Покупця регулюється Політикою конфіденційності для Веб-сайту https://shdm.events.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

12.1. Сукупність програм, даних, торговельних марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів інтелектуальної власності, що використовуються на Веб-сайті https://shdm.events, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Веб-сайту https://shdm.events без дозволу продавця або іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.
12.2. У разі, якщо Покупець набуває Товар, який є об'єктом інтелектуальної власності (відеозапис, семінар і т.п.), Покупець має право такий Товар використовувати тільки для особистих цілей, не має права його копіювати, продавати або поширювати третім особам, Порушувати майнові права інтелектуальної власності Продавця іншими способами.

13. КОНТАКТИ

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВЕНТІМ» ідентифікаційний код: 40736391
місцезнаходження: 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16
адреса електронної пошти: ak@eventeam.com.uaДиректор
Кондрацька А.С.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Контакти
Ексклюзивний організатор заходів: ТОВ «ІВЕНТІМ»
Соціальні мережі
Служба турботи
Публічна оферта
(пн-пт 10:00 – 18:00)